دستگاه ها

دستگاه هایی که توسط عابدینی ماشین وارد و ارائه می گردد
همه
بسته بندی کره
پاستوریزه تور
پرفکتور
سپراتور
کلری فایر
مارگارین